Visual1
Visual1
Visual1

Een eerlijk sportpaard


Samenwerking

Stal Van Doorn wil zo eerlijk mogelijk goede sportpaarden fokken en trainen. Wij onderhouden
daarvoor nauwe contacten met onze hengstenhouder, de dierenarts en een aantal andere stallen.

Training

Onze paarden leren al als veulen spelenderwijs diverse vaardigheden. Van jongs af aan zijn ze met
een trainer bezig om zich te ontwikkelen tot evenwichtige, atletische dieren die uitstekend zijn
ingesteld op hun berijder.

Gezondheid en verzorging

Aan de fysieke conditie van onze paarden besteden wij veel aandacht. Maandelijks worden ze
gecontroleerd door de dierenarts. Tevens verzorgt de dierenarts alle periodieke inentingen en elke
twee maanden een voor- en nacontrole bij het ontwormen.

Onze trainers houden van de paarden een logboek bij. Hierin noteren zij wat elk dier op een dag
heeft gedaan en in welke fysieke conditie het verkeerde. Dit logboek mag elke koper inzien.